Brza i precizna dijagnostika

RTG-RVG – digitalni rengen, odnosno radioviziografija je digitalno simanje zuba koje do 90% manje zrači od klasičnog RTG uređaja.

Snimka je u 2,3 sekunde gotova i vidi se na kompjuterskom monitoru, a omogučuje preciznu dijagnostiku pa tako i buduću terapiju.

Manja doza zračenja

Pacijent se može osjećati sigurno

Plan terapije

Lakše do preciznog plana terapije

Teeth cleaning

Teeth cleaning is part involves of denta

Naš tim stručnjaka

Nazovite nas