Domov Naša ekipa Član ekipe

Dragica Imbrihalec Škreb

Dentalni asistent
Leta 2002 je končala srednjo medicinsko šolo v Varaždinu. V ordinaciji Peharde Ivić dela kot zobni asistent že 17 let.

O naši dentalni asistentki

Srednjo medicinsko šolo je končala v Varaždinu leta 2002. Kot dentalni asistent v ordinaciji Peharda Ivić dela 17 let.

Pridobljeno znanje dela v ordinaciji je usvojila s pomočjo doktorice Peharda Ivić, ter sledi njenemu entuzijazmu in profesionalnemu pristopu k pacientu.

Kontinuirano izpopolnjevanje

S svojim asistiranjem spremlja vse novitete v delu, ki jih doktorica s svojim znanjem prinaša v ordinacijo. Ona je tudi član Hrvaške zbornice dentalne medicine ter se redno udeležuje njihovih tečajev in edukacij.

card payment
Spletno oblikovanje - Fer Projekt