Dragica Imbrihalec Škreb

Dentalni Asistent

Srednju medicinsku školu završila je u Varaždinu 2002 god. Kao dentalni asistet u ordinaciji Peharda Ivić radi 10 godina.

Personal Information

Skill

Dentalna higijena
Profesionalnost

O našoj dentalnoj asistentici

Srednju medicinsku školu završila je u Varaždinu 2002 god. Kao dentalni asistet u ordinaciji Peharda Ivić radi 10 godina.
Stečeno znanje rada u ordinaciji usvojila je uz pomoć doktorice Peharda Ivić, čiji entuzijazam i profesionalni pristup pacijentu slijedi.

Kontinuirano usavršavanje

Svojim asistiranjem prati sve novitete rada koje doktorica svojim znanjem donosi u ordinaciju. Također je član Hrvatske komore dentalne medicine na čije tečajeve i edukacije redovito odlazi.

Nazovite nas